Fotografie pracowników w zakładzie pracy, a RODO

Umowy, prawa do wizerunku, prawa autorskie, spory prawne
informacyjnie

Fotografie pracowników w zakładzie pracy, a RODO - artyluł na portalu. Jest tam pytanie do eksperta na które szukam odpowiedzi. Tylko nie mam abonamentu wykupionego a dla jednego artykułu nie będę kupował. Chyba, że ktoś zna odpowiedź i mi jej udzieli.
Mikołaj

Ja mam dostęp do portalu. Tutaj ten artykuł:
„Czy służba bhp podczas kontroli stanowisk pracy, w przypadku stwierdzenia, że pracownik nie stosuje przydzielonych środków ochrony indywidualnej albo nie używa odzieży roboczej, może wykonać w celach dowodowych zdjęcie takiego pracownika? Jak się mają do takiej sytuacji przepisy RODO? Czy może udostępnić takie zdjęcia innym osobom bez zgody osoby znajdującej się na nim?”

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że wizerunek osoby, w tym pracownika, stanowi jedno z dóbr osobistych, o czym stanowi treść art. 23 Kodeksu cywilnego. Podlega on więc ochronie przewidzianej nie tylko w przepisach prawa cywilnego, ale także w innych obowiązujących regulacjach, np. dotyczących prawa pracy, o ochronie danych osobowych. Co więcej, według definicji danych osobowych zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach określonych w tymże rozporządzeniu. Ponieważ wizerunek, co do zasady, nie znajduje się w katalogu danych, jakie pracodawca na gruncie Kodeksu pracy może przetwarzać bez zgody pracownika, działanie pracodawcy polegające na wykorzystaniu wizerunku pracownika utrwalonego na zdjęciu, by było legalne, wymaga zgody pracownika.

Według unijnego rozporządzenia przetwarzanie wizerunku pracownika bez jego zgody jest możliwe, gdy będzie związane z usprawiedliwionym interesem pracodawcy, który jednocześnie nie narusza interesów pracownika. I w tym miejscu należy zaznaczyć, jak stanowią przepisy Kodeksu pracy – pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

Z tą powinnością łączy się obowiązek, który zabrania pracodawcy dopuszczania do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp. W tym celu, do pomocy w wykonywaniu wskazanych obowiązków przepisy prawa wyznaczają służbę bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne. Pracodawca może monitorować sposób wykonywania obowiązków przez pracowników przez robienie zdjęć, gdy jest to niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów. Jednakże pracownicy powinni zostać uprzedzeni o możliwości stosowania omawianego sposobu dokumentowania wyników kontroli, dokonywanej w imieniu pracodawcy przez służbę bhp.

Pamiętać należy, iż ten usprawiedliwiony interes musi być skonkretyzowany i możliwy do wykazania. Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę co do zasady wymaga pozyskania od pracownika dobrowolnej zgody, która to powinna w sposób wyraźny wskazywać cel udostępnienia oraz jego zakres. Osoba zatrudniona powinna zaś zostać poinformowana przez pracodawcę o czasie i miejscu publikacji jej wizerunku, kontekście wykorzystania zdjęcia oraz prawie do cofnięcia udzielonej zgody. Wszelkie przekroczenie przez pracodawcę jego uprawnień w zakresie monitorowania pracowników narusza dobra osobiste pracownika i podlega ochronie na gruncie prawa cywilnego.

Reasumując, nie ma przeszkód prawnych, aby wyniki kontroli stanowisk pracy dokonanej przez służbę bhp odbywały się poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej, na której znajduje się wizerunek konkretnego pracownika. Takie działanie będzie w pełni legalne, jedynie wtedy gdy pracownik zostanie poinformowany o takim sposobie dokumentowania wyników kontroli.

Paweł Nowak – prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119/1.
Polok

Coś o aktualnej pomocy dla przedsiębiorstw może masz?? szukałem w sieci, ale już się gubię.. :o
tomaszewski

ja się ostatnio rozliczyłem z pieniędzy które otrzymałem. Nie powiem, dzięki nim nie zamknąłem firmy..
AnnaK

i bardzo dobrze, ciesz się człowieku, bo wiele osób niestety musiało pozamykać . Jakby ktoś jeszcze szukał, to proszę:
https://egpp.pl/12-mld-zl-dla-polskich-firm/
Józek

super. Widzę, że tez się chyba załapię na jakies pieniądze. Nie powiem, przyda mi się każda kwota, bo bardzo dużo postoju mieliśmy w okresie ostatniego pół roku, mało pracowaliśmy, niewiele zarobilismy, więc jakaś rekompensata się mi przyda.
Maciek

noo, nie wątpię. wiele firm pozamykanych i czeka na to co będzie dalej. Próbują jakoś to przetrwać, bez przychodów, z kosztami. Bardzo trudny czas, oby to już nie za długo potrwało .. Co do pieniędzy z tarcz, niech każdy korzysta ile może, i tak wcale nie jest tego za dużo :roll:
ocena

mało też nie. Kwota jest myślę całkiem spora. Tu możecie sobie o tym poczytać dokładniej: https://egpp.pl/rusza-tarcza-finansowa-pfr-2-0/
jest tu jeszcze kilka innych ciekawych artykułów na ten temat. w opiniach tez jest trochę informacji na tym forum egpp.pl
ocena egpp kondi

niekoniecznie o tarczy, chociaż o tarczy tez jest to ważne. Ogólnie na Egpp.pl jest zawsze aktualny opis sytuacji w kraju i odpowiednie komentarze na ten temat. Jak ktoś szuka czegoś dobrego do poczytania, to polecam. serwis kupiłem, bo niem mam za dużo casu, żeby przeglądać wiele stron i to wszystko czytać, dlatego też skupiłem się na tym, płacę niewielki abonament i ogólnie to jestem z tego zadowolony, nie wiem jak inni, ale w moim przypadku to się sprawdza super
ODPOWIEDZ
  • Informacje
  • Kto jest online

    Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości